Lidmaatschap

Welkom bij onze vereniging! Als je bij Rood-Wit W wilt komen voetballen is het verstandig eerst onderstaande procedures en regels goed door te lezen, alvorens je besluit tot inschrijven. Uiteraard kan men ook informatie opvragen bij de afdelingscoördinatoren.

De minimum leeftijd voor inschrijving is 5 jaar. Inschrijvingen van jongere kinderen worden niet in behandeling genomen.

 

1. Lidmaatschapsvoorwaarden

Leden van Rood-Wit W moeten zich houden aan de regels en zich actief inzetten voor de vereniging. U krijgt binnen drie weken na het invullen van uw inschrijfformulier bericht of en per wanneer u toegelaten wordt tot de vereniging. U bent speelgerechtigd wanneer u bent toegelaten. De afdelingscoördinator is hierin altijd uw contactpersoon.

 

2. Contributie

De contributie wordt afgeschreven via een automatische incasso. Ieder nieuw lid tekent een machtiging (of de ouder, verzorger indien het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar) om de contributie per half jaar af te laten schrijven. Conform het besluit van de Algemene Leden Vergadering (ALV) worden de contributies, eventuele boetes en mankementen/vermissing aan de kledingoutfit geïncasseerd via automatische incasso. Voor de contributie bedragen <klik hier>
 

Boetes opgelegd door de KNVB, te weten door spelers ontvangen gele en rode kaarten, maar ook collectieve boetes voor het team, worden door Rood-Wit W automatisch geïncasseerd. Incasso zal plaatsvinden op basis van de door de KNVB aan Rood-Wit W verzonden informatie.

3. Medische of psychische aandachtspunten

Heeft u of uw zoon/dochter medische en/of psychische aandachtspunten waarvan u vindt dat deze bekend moeten zijn bij de vereniging? Meld dit dan bij de afdelingscoördinator. Hij/zij kan deze punten en eventuele actie met u bespreken.


4. Regels

Voor elke speler, teambeleider en toeschouwer (ouders, verzorgers) gelden enkele afspraken binnen de vereniging. Dit zijn niet alleen voetbal gerelateerde afspraken, maar zeker ook afspraken in relatie tot omgang, discipline en sportiviteit. Het lidmaatschap betekent voor zowel de leden als hun ouders/verzorgers de aanvaarding van deze afspraken.

 

5. Inschrijven

Inschrijven kan alléén digitaal via de website.

5.1. Spelerspas
Met ingang van seizoen 2017/2018 is de vertrouwde plastic KNVB spelerspas vervallen. Vanaf dan maken we gebruik van een digitale spelerspas. De digitale spelerspas is verplicht voor spelers vanaf de categorie JO12. Indien er nog geen foto aanwezig is, zal de ledenadministrateur u vragen om een foto aan te leveren die kan worden ge-upload in de KNVB Wedstrijdzaken App.

5.2. Overschrijving
Als u zich inschrijft bij Rood-Wit W en afkomstig bent van een andere voetbalvereniging, is overschrijving verplicht. Een aanvraag om overschrijving dient door het nieuwe lid te worden geregeld. Lees hier meer over de overschrijving.

 

6. Privacy

Iedereen die lid is van Rood-Wit W heeft de mogelijkheid om zelf de zichtbaarheid van persoonlijke gegevens op de website/app aan te passen. Dit kan via de privacy instellingen in MyClub. Hiervoor dien je ingelogd te zijn op de website. Weet je niet hoe je in moet loggen? <klik hier>
 

7. Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden. Op onze website kan een lidmaatschap opgezegd worden middels dit formulier.

Helaas komt het vaak voor dat leden (of hun ouders/verzorgers) zeggen of denken dat zij het lidmaatschap hebben opgezegd, maar dat hun opzegging niet bij de ledenadministratie is doorgekomen. Dit zorgt altijd voor vervelende discussies bij de inning van (achterstallige) contributie. Om deze reden neemt de ledenadministratie uitsluitend opzeggingen in behandeling die schriftelijk binnen komen. Voor leden die niet schriftelijk bij de ledenadministratie opzeggen en derhalve vermeld blijven in de ledenadministratie voor het (volgende) seizoen blijft de contributieregeling voor het gehele seizoen onverkort van kracht. Een lidmaatschap van Rood-Wit W duurt een jaar, dit loopt van 1 juli t/m 30 juni. Bij voortijdig opzeggen blijft men verplicht tot betaling van de contributie van de periode waarin men de betreffende opzegging doet.

 

RKSV Rood-Wit W - Sportpark De Gagelrijzen, Emmastraat 84-86, 4711 AV St. Willebrord - Tel. +31165384307

Banknummer NL28RABO0148617034 - KVKnummer 40280063 - BTWnummer  NL002595072B01

Bekijk hier de privacyverklaring (AVG) van Rood-Wit W

Terug naar boven