Doelstellingen van de vereniging


Statutaire doelstelling:
De vereniging stelt zich als doel de sportieve belangen van haar leden te behartigen:
  • de leden door, met en in de beoefening van de voetbalsport te vormen en te begeleiden;
  • de voetbalsport in het verenigingsbeleid te propageren en te bevorderen en in de vereniging een dusdanig klimaat te scheppen, dat deze bijdraagt tot een harmonische mensvorming;
  • de nodige accommodatie hiervoor aan te brengen en in stand houden.

Voetbaldoelstelling en uitgangspunten:
De vereniging stelt zich als doel haar leden, overeenkomstig zijn/haar voorkeur het voetbalspel op recreatief en/of prestatief niveau te laten beoefenen als wedstrijdsport, overeenkomstig de door de KNVB vastgestelde (beleids-)regels met inachtneming van de volgende uitgangspunten:
  • Ten aanzien van het beoefenen van het voetbalspel op prestatief niveau streeft Rood-Wit voor wat betreft haar eerste en tweede seniorenelftal (de selectie) ernaar dat dit op een zo hoog mogelijk niveau plaatsvindt (resp. minimaal 2e klasse KNVB en minimaal 2e klasse reserve);
  • Het eerste uitgangspunt dient te worden gerealiseerd onder gebruikmaking van, zoveel als mogelijk, spelers afkomstig uit de eigen (jeugd)opleiding.
 
Doelstelling en uitgangspunten jeugdvoetbalbeleidsplan (JVBP):
De grootste verantwoordelijkheid is het creëren van een aantrekkelijke en veilige voetbalomgeving creëren waarin iedereen met plezier op zijn of haar niveau de voetbalsport kan beoefenen/leren. Door middel van een gericht jeugdbeleid streeft Rood-Wit naar een continue verbetering van het aanbod van activiteiten voor de verschillende te onderscheiden doelgroepen (jongens, meisjes op recreatief en/of prestatief niveau), zodat de jeugd op een maatschappelijk verantwoorde wijze aan een zinvolle vrijetijdsbesteding wordt geholpen.

Uitgangspunten hierbij zijn:
  • het opleiden van de jeugd(speler) staat centraal;
  • daarna het leveren van teamprestatie;
  • er moet zoveel mogelijk "geschoold" jeugdkader worden ingezet;
  • binnen de vereniging wordt (de doelstelling van) het JVBP bewaakt door het bestuur en de bestuurlijke werkgebieden "jeugdzaken" en "voetbalzaken".
 

RKSV Rood-Wit W - Sportpark De Gagelrijzen, Emmastraat 84-86, 4711 AV St. Willebrord - Tel. +31165384307

Banknummer NL28RABO0148617034 - KVKnummer 40280063 - BTWnummer  NL002595072B01

Bekijk hier de privacyverklaring (AVG) van Rood-Wit W

Terug naar boven