Lief & Leed bij RKSV Rood-Wit W

Lief & Leed regeling

Rood-Wit W wil een bloeiende familie vereniging zijn met naast de gezonde ambitie om op een hoog niveau te voetballen de ambitie om mensen te verenigen/ te verbinden.  Het maatschappelijke- en sociale leven is van uiterst belang om deze doelstelling te realiseren. Hiervoor is een hechte team- en clubbinding van groot belang. Een Lief & Leed regeling is één van de activiteiten welke direct een positieve bijdrage hieraan levert.

 

Voor wie bestemd

De regeling is van toepassing op alle (kader)leden, leden van verdienste, ere-leden en actieve vrijwilligers.

 

Hoe wordt deze regeling toegepast

Alle leden kunnen (tijdig) een aanvraag via mail bij liefenleed@rood-wit.nl in dienen waarna voor verder afhandeling zorg wordt gedragen op basis van vastgestelde gebeurtenissen: geboorte van een gezinslid, huwelijk, jubilea huwelijk, overlijden, ernstige ziekte en langdurige blessures (zie regelingenlijst). In bijzonder situaties of personen welke niet zijn benoemd in bovenstaande regeling is goedkeuring van het bestuur nodig.

 

Organisatie

Het bestuur beheert de regeling en machtigt de Lief & Leed coördinator om voor de uitvoering zorg te dragen. Per type gebeurtenis zijn een kaartje, cadeautjes, bosje bloemen of dergelijke bepaald (zie regelingenlijst). De coördinator en/of een bestuurslid zorgt voor de verzending/overhandiging.

 

Mevr. Jolanda de Jong is de Lief en Leed coördinator en te bereiken via liefenleed@rood-wit.nl.

 

RKSV Rood-Wit W - Sportpark De Gagelrijzen, Emmastraat 84-86, 4711 AV St. Willebrord - Tel. +31165384307

Banknummer NL28RABO0148617034 - KVKnummer 40280063 - BTWnummer  NL002595072B01

Bekijk hier de privacyverklaring (AVG) van Rood-Wit W

Terug naar boven