Organisatie jeugdvoetbal

De jeugdopleiding van Rood-Wit W wordt georganiseerd vanuit het bestuurlijke werkgebied “Jeugdzaken”. Op deze pagina wordt de organisatie van het werkgebied gepresenteerd en willen we duidelijk maken ‘wie wie is en wie wat doet’. Daarbij wordt de jeugdopleiding uiteraard ondersteund vanuit diverse andere werkgebieden.
 

Het werkgebied Jeugdzaken is verantwoordelijk voor zowel de algemene, alsmede de voetbalzaken kant, van de jeugdopleiding. 
 

"Jeugdopleiding" is verantwoordelijk voor alle jeugdteams en daarmee voor het jeugdvoetbalbeleidsplan en de uitvoering daarvan in de praktijk. Om dat te realiseren, zetten veel mensen zich vanuit verschillende functies in voor de jeugd van Rood-Wit W. We noemen hier:

 • De Technische Commissie Jeugd (TCJ)
 • Trainers/Coaches
 • Interne (& externe) scouts
 • Coördinatoren (vallend onder de Jeugdcommissie)
 • Teammanagers (vallend onder de Jeugdcommissie)


Technische Commissie Jeugd

De TCJ bestaat uit de Hoofd Opleiding, vijf coördinatoren en het Hoofd Jeugdscouting. Dit zevental is in algemene zin verantwoordelijk voor het uitzetten en implementeren van de opleidingsvisie binnen de jeugd. De TCJ is gezamenlijk verantwoordelijk voor de samenstelling van de teams en de klasse indelingen van de teams. E.e.a. uiteraard in overleg met de betreffende trainers/coaches en interne scouts.
 

 • Hoofd Opleiding: 
Is primair verantwoordelijk voor het aanstellen van de trainers en de technische ondersteuning, begeleiding en aansturing van de trainers (trainersbeleid). En daarmee voor de kwaliteit van trainen (vertaling van de Rood-Wit W visie naar de trainingen, coaching en oefenstof) en de kwaliteit van de wedstrijdcoaching (voor, tijdens en na de wedstrijd), uiteraard samen met de betreffende trainers. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de trainers en draagt zorg voor het trainers overleg. 
 
 • Hoofd Jeugdscouting:
Is primair verantwoordelijk voor het gehele proces van interne (& externe) scouting. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de scouts en draagt zorg voor scoutingsoverleg (met alle betrokkenen). De kerntaken van de interne scouting zijn het ‘spotten’, beoordelen en bespreken van talenten binnen de jeugdopleiding. Op basis daarvan geeft de interne scouting adviezen aan de TCJ over de samenstelling van teams en voor de doorstroom van spelers (ook richting selectieteams).
 
 • Technisch Jeugdcoördinatoren:
 1. Coördinator Bovenbouw
 2. Coördinator Onderbouw
 3. Coördinator Academy
 4. Coördinator Meisjes
 5. Coördinator Keepers (adviserend)


Jeugdcommissie

De JC bestaat uit de Algemeen Jeugdcoördinator, de Jeugdsecretaris en drie cördinatoren (operationele zaken, facilitaire zaken en wedstrijdzaken). Dit vijftal is verantwoordelijke voor alle algemenen zaken rondom het voetbal binnen de jeugdafdeling.
 

Bestuurslid Jeugdzaken

Is verantwoordelijk voor alle jeugdzkaen en legt als zodanig verantwoording hierover af aan het bestuur.

 

RKSV Rood-Wit W - Sportpark De Gagelrijzen, Emmastraat 84-86, 4711 AV St. Willebrord - Tel. +31165384307

Banknummer NL28RABO0148617034 - KVKnummer 40280063 - BTWnummer  NL002595072B01

Bekijk hier de privacyverklaring (AVG) van Rood-Wit W

Terug naar boven